CARE ESTE Conţinutul dosarului de examen?

 • cererea-tip – trebuie semnată de candidat, iar în ea se consemnează şi declaraţia pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute de lege privind locuinţa (vezi documentarul de mai jos);
 • fişa de şcolarizare – emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa. ..», corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea.
 • certificatul de cazier judiciar  – în termenul de valabilitate, eliberat de structurile competente ale Poliţiei Române;
 • copia actului de identitate;
 • dovada de plată a taxei pentru obţinerea permisului

CONDITII PENTRU INSCRIEREA LA EXAMEN IN VEDEREA OBTINERII PERMISULUI DE CONDUCERE

Persoana care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere trebuie sa indeplineasca unele conditii cum ar fi:

 • varsta minima pentru obtinerea permisului de conducere este:
 • 16 ani impliniti pentru categ A1, AM, B1;
 • 18 ani impliniti pentru categ A2, B, BE, C1, TR;
 • 20 de ani impliniti daca are o experienta de cel putin 2 ani de conducere a motocicletelor din Categoria A2 pentru motocicletele din categoria de permis A;
 • 21 de ani impliniti pentru categ C, CE, D1 si triciclurile cu motor din categoria de permis A;
 • 24 de ani pentru categ D, DE, Tb si Tv;
 • 24 de ani impliniti categoria de permis A;
 • Sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice;
 • Sa faca dovada pregatirii teoretice si practice;
 • Sa faca dovada ca domiciliaza sau are resedinta conform prevederilor art. 25.1 din OUG 195/2002 cu reglementarile si modificarile ulterioare;
 • Sa nu se afle in una dintre situatiile prevazute de art. 24 al.6 din OUG 195/2002, sau sa faca dovada intervenirii exceptiilor prevazute de art. 116 al.1 din OUG 195/2002;

NU VA DORIM ACEST FAPT dar este important DE RETINUT !

 • in cazul in care ati fost declarat RESPINS la PROBA TEORETICA (sala) va puteti reprograma la sala dupa 15 zile dar nu mai tarziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de conducatori auto.
 • In cazul in care ati fost declarat ADMIS la proba teoretica (sala) si RESPINS la proba practica (traseu) va puteti reprograma la traseu dupa 15 zile si prezentand dovada (ADEVERINTA) efectuarii a cel putin 6 ore suplimentare de pregatire practica intr-o scoala de conducatori auto