CLINICA MEDICALA

Pe bază de programare, am reușit să punem la dispoziția cursanților noștri și serviciile medicale necesare în procesul de școlarizare. Astfel că, în cadrul policlinicii colaboratoare se pot efectua toată gama de analize medicale și testele psihologice stabilite de legislația în vigoare: medicina muncii, fișă medicală pentru obținerea și preschimbarea permisului de conducere sau aviz medical și psihologic pentru controlul periodic al șoferilor profesioniști.

Examinarea medicală şi psihologică sau examinarea pentru medicina muncii se efectuează la solicitarea persoanelor fizice, a entităților juridice angajatoare sau a organelor de inspecție şi control pentru siguranța transporturilor.

Specialitățile medicale obligatorii pentru care se efectuează examinarea medicală sunt:

 • Medicină internă
 • Chirurgie generală
 • Oftalmologie
 • Ortopedie si traumatologie
 • Otorinolaringologie
 • Neurologie
 • Psihiatrie
 • Pneumologie, pentru șoferii profesioniști

Solicitarea se poate face și atunci când se constată că personalul cu atribuții în siguranța transporturilor are un comportament necorespunzător la locul de muncă, a produs accidente, prezintă afecțiuni care influențează capacitatea de muncă sau a beneficiat de concedii medicale prelungite de peste 60 de zile.

Funcțiile cu atribuții în siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală și psihologică sunt:

 • Manager de transport
 • Conducător auto transport de persoane
 • Conducător auto regim taxi/închiriere
 • Conducător auto transport de marfă
 • Conducător auto transporturi speciale de mărfuri periculoase (ADR)
 • Conducător auto transporturi speciale transport agabaritic
 • Conducător auto transporturi speciale transport bancar/valori
 • Instructor de conducere auto
 • Consilier mărfuri periculoase (ADR).

Toate persoanele cu vârsta între 18 și 65 de ani care dețin funcții pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală sau psihologică trebuie să efectueze aceste examene anual.

Examinarea medicală a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor se efectuează în scopul verificării stării de sănătate, a depistării precoce a afecțiunilor medicale incompatibile cu funcția pentru care se solicită examinarea, precum şi pentru prevenirea apariției acestor afecțiuni.

Examinarea psihologică a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor se efectuează în scopul evaluării capacităților cognitive (percepție, memorie, gândire), a celor motrice (reactivitate, coordonare) şi a celor integrative (atenție, emotivitate, motivație, structură atitudinal-valorică), precum şi al psihodiagnozei aptitudinal-comportamentale, conform funcției pentru care se solicită examinarea.

Analizele medicale și testele psihologice pot fi decontate integral de angajator și sunt deductibile fiscal.